Lycklig i skogen med skogsbad


 

granbarrskott%20(1%20av%201).jpg
skog%20(1%20av%201)(1).jpg

Lycklig i skogen

Skogen ger oss så mycket. Kanske också lycka och välmående. Mycket tyder på att vi mår bra av gröna miljöer och att vi behöver naturen för att ha en god hälsa. 

Många med mig känner säkert att en skogspromenad är välgörande och njutningsfullt, oavsett dagsformen. Men de dagar då sinnet känns tungt och energin är låg, känns verkligen skogen som en plats för läkning och återhämtning. I vår mänskliga historia har vi länge använt skogen och naturen till återhämtning, men nu i klimatkrisens tidevarv kan det även vara ett gott tillfälle att lyfta fram trädens positiva egenskaper hur viktiga de är för vår hälsa och välmående. 

shinrin%20yoku%20(1%20av%201)(3).jpg

Dr Qing Li har gett ut boken Shinrin – yoku, där han berättar om sin egen och andras forskning och erfarenheter om naturens hälsobringande effekter på oss människor.

Shinrin är Japanska för skog, och yoku kan översättas till vårt svenska ord för bad. Shinrin – yoku är med andra ord som att bada i skogsatmotsfären. 

En teori om varför vi mår bra i gröna miljöer, är att vi långt tillbaka i vår historia levt i och av naturen. Vi har haft ett nära förhållande till naturen och levt i samhörighet med den. Den tid vi har levt i industrialiserat samhälle är jämförelsevis mycket kort. 

skogsstig1%20(1%20av%201)(3).jpg

Det verkar som att vi blir lugna när vi vistas i grönområden. Även om vi är kvar i staden kan parker och andra gröna rekreationsmiljöer ge värdefull återhämtning. 

 

Förhoppningsvis kommer forskning kring de hälsobringande effekterna vara till hjälp att skydda och bevara de grönområden som finns kvar. 

Den positiva effekter på vår hälsa är ett gott motiv att skapa infrastruktur med inbyggda gröna kilar, träd och växter i stadsmiljön. Förutom att träden verkar ha en positiv inverkan på oss, renar den även luften från små partiklar och omvandlar koldioxiden från avgaserna. 

Dr Qing Li menar att vårt nervsystem får en omstart, av att vara i skogen. En typ av reboot som kickar igång immunsystemet och läkningsprocesserna. 

 

skogsstig2%20(1%20av%201).jpg

 

I hans forskning har han funnit stöd för att skogsbad kan lugna det sympatiska nervsystemet (stress) och öka det parasympatiska nervsystemet (återhämtning). Minska tankar och känslor av oro, depression och ilska. Minska kortisol och adrenalin nivåerna, sänka blodtrycket och ge oss ny energi. 

Man har funnit en ökning av NK-cellerna (som är en del av immunförsvaret) efter skogsterapi. Fortsatt forskning i det ämnet skulle förhoppningsvis kunna stärka den hypotesen att naturen kan vara en hjälp för oss att kurera oss från sjukdom. Han menar att vi behöver naturen för att ha en god hälsa, och flera iakttagelser har gjorts som stärker den slutsatsen att träd i vår miljö, främjar god hälsa och minskar risk för sjukdom. 

Sverige är ett av de länder som fortfarande har stora ytor med skog. Vi är rika på både löv och barrskog i olika delar av landet. 

moss%20sten%20(1%20av%201)(1).jpg

 

De städsegröna träden, som tex tall, gran och ceder producerar mycket aromatisk olja. En teori bakom skogens hälsoeffekter är att dessa aromatiska oljor frigörs från träden och kommer i vår inandningsluft. Det blir som en jättestor aromaterapi i skogen. 

 

Även mykobakterier som finns i jorden, verkar stimulera vårt immunförsvar, så ta gärna en näve jord och njut av doften under skogspromenaden. 

Dessa jordbakterier kan ha den effekten på oss att vi blir gladare och mindre deprimerade. Det skulle kunna förklara min förkärlek till att gräva i jorden. Jag mår helt enkelt bra av det. 

kanalvatten%20(1%20av%201)(1).jpg

Dr Qing Li lyfter även studier som visat förbättrat minne, minskat grubbel, mer positiva tankar, bättre koncentrationsförmåga och ökad kreativ problemlösningsförmåga. 

Vad vi kan dra för slutsatser får fortsatt forskning visa. Men en promenad eller joggingtur i skogen eller på en naturslinga, tar oss troligen dit våra urtidsgener programmerat oss. Att röra på oss i naturen. 

Men om vi har glömt våra rötter och är hjälplöst bortvillade bland elektronik, inaktivitet, tekniska hjälpmedel och oljudsmattor med trafik, fläktar och apparater. 

 

Hur gör vi då för att ta tillvara på skogen som terapeutisk läkning? 

 

nypon%20(1%20av%201).jpg

Enligt Dr Qing Li och den Japanska skogsbadstraditionen, behöver vi sakta ned farten när vi går. Lämna elektroniken hemma och ta en stund för dig själv, utan störningar från telefon, surfplatta eller annat. 

Öppna dina sinnen och ta in omgivningen. 

Gå dit du vill. Välj ut en plats där du känner att du mår bra. Stanna en stund, ta in ljuden, dofterna och känslan av vinden mot huden. 

Låt dig föras fram. 

Du har inte bråttom någon stans. 

Ta din tid. 

Hitta dina känslor. 

Skrivet och fotat av Kristina Petersson

kanalvatten3%20(1%20av%201).jpg